Amsterdam-IJmond

Inspiratiedag voor zeekadetten

Loodswezen NL - 16 feb 2022

Inspiratiedag zeekadetten

Op zaterdag 12 februari 2022 werd door het NOVA Scheepvaart College in IJmuiden de eerste inspiratiedag voor zeekadetten georganiseerd. Zo’n 150 kadetten vanaf de 8 jaar hebben kennisgemaakt met het maritieme werkveld. Ze konden oefenen op diverse simulatoren, meedoen aan de VR experience van de Koninklijke Marine en er waren brand en EHBO oefeningen. Als actief loods en coördinator opleidingen & trainingen van de RLc Amsterdam-IJmond, was Henk de Graaf aanwezig om de zeekadetten te vertellen over het mooie beroep van loods. Maar belangrijker nog, ze te inspireren een maritieme opleiding en loopbaan te kiezen. De Graaf: “Als loods vervul je een maatschappelijke rol. Om loods te kunnen worden, is het belangrijk dat jongeren kiezen voor een maritieme opleiding op bachelor niveau. Met een aantal jaar vaarervaring op zak kunnen ze daarna bij het Loodswezen de opleiding tot registerloods volgen”. Dit is een lang traject dus voor het Loodswezen is het essentieel om scholieren al jong bewust te maken van de vele mogelijkheden van een maritieme loopbaan. Want, … “Een 16-jarige anno 2022 is over 15 jaar een potentiële loods,” aldus De Graaf. Dat zeekadetten geïnspireerd waren, bleek naderhand. “Een loods is een man die met een computer, een zwemvest en speciale kleding aan boord gaat. Hij weet waar de grote schepen moeten varen,” aldus Ryan (12 jaar, lid van Zeekadetkorps Rotterdam). “Het was een interessant verhaal!” Opgericht in 1947 door de Koninklijke Marine en de koopvaardij met het doel om instroom te vergroten, zijn Zeekadetkorpsen dé bakermat voor maritiem talent. Hun missie is nog steeds actueel want het tekort aan maritiem personeel is het grootste risico voor de Nederlandse maritieme sector en dus ook voor het Loodswezen. “Wij zijn erg positief over de samenwerking tussen NOVA Scheepvaart College en Zeekadetkorps Nederland en zijn trots dat we onze medewerking hebben kunnen verlenen aan een succesvolle inspiratiedag,” reageert Joost Mulder, voorzitter van de NLc. “Alleen door samen te werken kunnen we de instroom van toekomstige zeevarenden vergroten.”