Amsterdam-IJmond

Bereken eenvoudig het loodsgeldtarief

Calculator

Berekenen
Type dienst
-
Totaal
-
These tariffs are in euros. Pilotage tariffs are established by the ACM (Authority for Consumers & Markets), according to a fixed tariff structure. Should you have any questions concerning these tariffs, please contact our offices.
01-01-2024 t/m 31-12-2024

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele (spel-)fouten. U kunt geen rechten aan de publicatie ontlenen. Op deze publicatie is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van enig conflict of verschil tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige tekst, prevaleert de Nederlandstalige tekst. De tarieven zijn in euro’s. Loodsgeldtarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) volgens een vastgestelde tariefstructuur. Het uiteindelijke factuurbedrag kan afwijken van het weergegeven bedrag omdat bijzondere tarieven, aanvullende tarieven en frequentiekorting niet zijn meegenomen in deze berekening.