Amsterdam-IJmond

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland.

Tarieven Amsterdam-IJmond

Op 20 december 2023 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2024. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 8,86% vastgesteld. 

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-886-2024


LOODSGELDTARIEVEN 2024

Download Tarievenboekje loodsgeld Amsterdam-IJmond 2024.pdf (PDF)
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld. 


UNIFORME TARIEFSTRUCTUUR 

Vanaf 1 januari 2014 geldt een uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de nieuwe tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf


VASTSTELLING LOODSGELDTARIEVEN 

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl). 


CONTACT 

Voor meer informatie en in het geval van vragen kunt u contact met ons opnemen via het nummer 0255 564514 (Robert Boosten)
of 0255 564513 (Monique Plug).