Amsterdam-IJmond

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland.

Tarieven Amsterdam-IJmond

Op 23 december jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2017. Door middel van dit bericht willen we u op de hoogte stellen van het feit dat de ACM een landelijke generieke tariefwijziging van +1,42% heeft vastgesteld.
Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2017 geraamd is. Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16813/Tariefbesluit-Loodsgeldtarieven-2017/.

loodsgeldtarieven 2017

Download Tarievenboekje loodsgeld Amsterdam-IJmond 2017 (PDF) 
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld

Uniforme tariefstructuur

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de nieuwe tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf.

Vaststelling loodsgeldtarieven

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).

Contact

Voor meer informatie en in het geval van vragen kunt u contact met ons opnemen via het nummer 0255 564514 (Bert Esveld) of 0255 564513 (Monique Plug).