Amsterdam-IJmond

Tarieven 2022 Amsterdam-IJmond

Amsterdam-IJmond - 05 jan 2022

Op 23 december 2021 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2022. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 1,66% vastgesteld.

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-1,66%-in-2022

Online calculator
Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend. Vanaf 1 januari staat de calculator standaard ingesteld op de in 2022 geldende tarieven.

Frequentiekorting
Op 11 juli 2017 stelde de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie de Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting vast:

Download de nieuwe PDF tariefbrochures 2022:

Op aanvraag zijn de tarieftabellen verkrijgbaar in Excel-formaat.

Contact regio's en calculator: