Amsterdam-IJmond

Tarieven 2019 Amsterdam-IJmond

Amsterdam-IJmond - 27 dec 2018

Loodsgeldtarieven 2019

LOODSGELDTARIEVEN 2019

Loodswezen NL - 24 dec 2018

Op 13 december 2018 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2019. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van -1,93% vastgesteld. De percentages in de matrix frequentiekorting zijn eveneens gewijzigd.

Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het hogere aantal loodsreizen dat voor 2019 geraamd is. Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-voor-het-jaar-2019

Online calculator
Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze 
calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend. 
Vanaf 1 januari staat de calculator standaard ingesteld op de in 2019 geldende tarieven.

Frequentiekorting
Op 11 juli 2017 stelde de Algemene Raad van de Nederlandse Loodsencorporatie de Uitvoeringsvoorwaarden Frequentiekorting vast:

Download de nieuwe PDF tariefbrochures 2019:

Op aanvraag zijn de tarieftabellen verkrijgbaar in Excel-formaat.

Contact regio's en calculator: