Amsterdam-IJmond

Nieuwe loodsgeldtarieven Amsterdam-IJmond vanaf 1 juli 2014

Amsterdam-IJmond - 01 jul 2014

De ACM heeft op 19 juni 2014 uitspraak gedaan over een nog lopend bezwaar tegen het Tariefbesluit 2014. Ten gevolge daarvan heeft de ACM besloten de tarieven met ingang van 1 juli 2014 te verhogen. Het besluit is op 1 juli gepubliceerd door de ACM.

Deze nieuwe tarieven, geldend vanaf 1 juli 2014, kunt u terugvinden in het ‘Addendum Pilotage Tariffs’.

Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

In het tarievenboekje 2014 is een korte toelichting op onze nieuwe tariefstructuur opgenomen, evenals de geldende tariefgebieden, alle aanvullende tarieven en loodsvergoedingen (zoals wachttijd en afbestelkosten) en de regeling voor frequentiekorting.

Uitgebreide informatie over de nieuwe tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf.

Tarieven

  • Tarieven Amsterdam-IJmond per 1 januari 2014.pdf
  • Addendum (bijlage) tarieven Amsterdam-IJmond vanaf 1 juli 2014.pdf 

Voor meer informatie en in het geval van vragen kunt u contact met ons opnemen via het nummer 0255 564514 (Bert Esveld) of 0255 564513 (Monique Plug).

 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de loodsgeldtarieven vast volgens een vastgestelde tariefstructuur.